Izobraževanje meseca

Obvezen NAČRT UKREPANJA in obvladovanja TVEGANJ v podjetjih oz. organizacijah in okolju

Učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, situacijah, nesrečah, škodi, ko je hitro sprejemanje odločitev življenjskega pomena

Preberite več >>

Ogled vseh izobraževanj >>


Aktualno

Akademija PROJEKTNEGA managementa

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Preberite več >>

Ogled vseh izobraževanj >>Kreditne točke IZS (Inženirska zbornica Slovenije)

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), pooblaščeni in nadzorni inženirji, za udeležbo na naših izobraževanjih prejmejo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposaljanju pooblaščenih inženirjev.

Preberite več >>

Ogled vseh izobraževanj >>Kreditne točke ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

Po dogovoru z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, člani za udeležbo na naših izobraževanjih prejmejo kreditne točke.

Preberite več >>

Ogled vseh izobraževanj >>


Aktualno

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodnje in infrastrukturne sisteme - Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, naprav, nepremičnin, ... | Slovenski standard SIST ISO 55001
Več >>>

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba novih POSEBNIH GRADBENIH UZANC - Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov
Več >>>

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI - UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del
Več >>>

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)
Več >>>

JAVNO NAROČANJE za ponudnike - jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti - Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.
Več >>>

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi - Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev
Več >>>

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb - Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.
Več >>>

Management RAZVOJNIH oddelkov - Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.
Več >>>

Dvig INOVATIVNOSTI | Kreativnost in Design Thinking - Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?
Več >>>

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST - Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna
Več >>>

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov - NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte
Več >>>

Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje - V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte
Več >>>

Nova zakonodaja na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in električne mobilnosti - Vse na enem mestu
Več >>>

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov - Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!
Več >>>

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 - Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI
Več >>>


 
Šola projektnega managementa
Preberite več >>

Učinkovita kombinacija agilnih in »klasičnih« metod projektnega managementa
Preberite več >>

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah
Preberite več >>

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
Preberite več >>

Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov
Preberite več >>

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa
Preberite več >>

Vodja "z leskom v očeh" - sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev
Preberite več >>

Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki
Preberite več >>

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje
Preberite več >>

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV
Preberite več >>

Sestanki - izguba časa ali dodana vrednost prodjetja oz. organizacije?
Preberite več >>

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj
Preberite več >>

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija
Preberite več >>

Produktni management - sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev
Preberite več >>

Metode uspešnih pogajanj
Preberite več >>

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku
Preberite več >>

Uspešna pogajanja za nemško tržišče v nemškem jeziku
Preberite več >>

eBonton od A do Ž
Preberite več >>

Dress For Success - za uspešen slog, ki odraža vašo unikatnost
Preberite več >>

(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih
Preberite več >>

Top SKILLS
Preberite več >>

STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb
Preberite več >>

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
Preberite več >>

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih
Preberite več >>


Odzivi udeležencev

 • Sem zelo vesela in hvaležna, da mi je podjetje omogočilo delavnico, ki mi bo izredno koristila v službi in življenju.
  (Nataša k., strokovna sodelavka v prodaji – DELAVNICA: Psihološke tehnike za uspeh v prodaji)

 • Predavateljica je izjemen strokovnjak in izredno topla in prijazna oseba. Vsekakor bo delavnica prispevala k izboljšani komunikaciji in osebni rasti ter seveda poklicnemu razvoju! Iskreno hvala!
  (Mira M., prevajalka – DELAVNICA: Prepoznavanje govorice telesa - naša prednost in uspeh)

 • Delavnica je dobro zastavljena, s praktičnimi primeri, ki sledijo teoriji.
  (Zoja P., vodja marketinga – DELAVNICA: Kako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v podjetju 4.0)

 • Ena boljših delavnic v zadnjem času. Zelo poučno in uporabno v poslovnem in privatnem življenju.
  (Tjaša H., innovation manager – DELAVNICA: Učinkovite tehnike prepričevanja pri pogajanjih)
 • Enkratna in zelo uporabna delavnica. V veliko pomoč mi bo pri nadaljnjem oblačenju in izbiri oblačil, dodatkov. Predavateljica je odlična!
  (Urška M. – DELAVNICA: Prvi vtis - naj obleka pove več kot tisoč besed!)

 • Odlična predavateljica in zelo uporabna tematika. Z veseljem bom uporabil novo znanje v največji možni meri.
  (Martin H., vodja kadrovske službe – DELAVNICA: Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov)

 • Delavnica je bila čudovita, pestra. Izpeljana zelo odlično in profesionalno z občutkom do ljudi. Naslov same delavnice je bil praktično zelo uspešno prikazan in preizkušen. Z eno besedo - ZELO POZITIVNO. HVALA LILJANI!!!
  (Alja T., vodja oddelka – DELAVNICA: Antistresni trening za povečanje vaše učinkovitosti)

 • Delavnica je bila odlična popestritev vsakodnevnega že skoraj rutinskega dela, ki mi je ponovno odprla drugačne poglede na delo in potegnila na površje nekatera že znana dejstva. Delavnica je bila ena boljših, ki sem se jih udeležila, zanimiva tema in še bolj zanimiva predavatelj, ki nas je z zanimivimi tehnikami pripravil do večje odprtosti in vsekakor boljšega sodelovanja med nami. V bodoče bi si želela več delavnic na to temo in s tem predavateljem.
  (Tanja B., vodja projektov – DELAVNICA: AGILNOST - ključna kompetenca za uspešno timsko delo)
 • Odlična delavnica, odlična predavateljica! Ogromno praktičnih primerov in odličnih nasvetov! Hvala Agencija POTI!
  (Tomaž V., direktor – DELAVNICA: Metode uspešnih pogajanj)

   

 • Menim, da smo ljudje v postopku pridobivanja formalne izobrazbe krepko prikrajšani za pridobivanje znanj, kot jih ponuja ta delavnica!! 
  (Petra R., vodja prodaje – DELAVNICA: Management PRODAJNIH oddelkov)

 • Veliko praktičnih primerov, obravnava izpostavljenih tem, razumljiva razlaga, dinamično podajanje vsebin. 
  (Manja R., razvoj – DELAVNICA: Šola projektnega managementa)

 • Delavnica ˝Management razvojnih oddelkov˝je druga, ki sem jo obiskal pri Agenciji POTI. Kot že prvič, tudi drugič odličen predavatelj in organizacija. Napram drugim firmam, ki nudijo podobna izobraževanja, je Agencija POTI najboljša.
  (Bojan Š., vodja razvoja – DELAVNICA: Management razvojnih oddelkov)

 • Delavnica je v meni vzbudila navdih za spremembe na poslovnem in v zasebnem življenju. Čestitke Petru Babaroviču za odlično izvedbo, iskrenost in energijo. (Danijela B., direktorica podjetja – DELAVNICA: Vodja z leskom v očeh - Sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev)

 • Delavnica je zadovoljila moja pričakovanja – dobil sem konkretna "navodila", ki mi bodo v veliko pomoč za boljše vodenje!
  (David J., direktor podjetja – DELAVNICA: Vrline za uspešnega vodjo)
 • Odličen seminar, predavateljica iz prakse je veliko doprinesla. 
  (Igor Š., vodja oddelka – SEMINAR: Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi)

 • Usposabljanje – seminar zelo pritegne, ni dologočasno, izveš marsikaj praktičnega.
  (Tomaž P., direktor, – USPOSABLJANJE: POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE - zakonska obveza lastnikov!)

 • Zelo dobro, ker imajo predavatelji veliko praktičnega znanja!
  (Sašo T.,  elek. vzdrževanje – USPOSABLJANJE: Protieksplozijska zaščita električnih naprav in inštalacij - osnovni »Ex seminar«)

 • Pridobil sem koristne informacije o vzdrževanju in energetski učinkovitosti objektov
  (Roman Š., lastnik in direktor podjetja – SEMINAR: INVESTICIJSKO in TEKOČE VZDRŽEVANJE poslovnih, industrijskih in javnih objektov & energetska učinkovitost)

 • Pohvalno, poučno, zanimivo! Z veseljem se udeležujem seminarjev v vaši organizaciji, ker sem tako vedno na tekočem z aktualnim stanjem v stroki! Pohvalno, da se obravnava vedno nove in aktualne teme.
  (Marko S., vodja projektov – SEMINAR: PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje)
Povejte naprej: