KREDITNE TOČKE IZS DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust
Postanite naročnik tukaj.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

V skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, boste po dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, udeleženci prejeli 8 točk.

 

V distribuciji, prenosu in proizvodnji električne energije si danes ni več mogoče prestavljati uspešno rekonstrukcijo brez metode DPN! Tudi zaradi ekonomskih razlogov se je za DPN odločilo že mnogo podjetij v panogah, kjer je neprekinjeno napajanje bistvenega pomena: veliki proizvodni sistemi, procesna industrija, bolnišnice ter sorodne ustanove, banke, infrastruktura (javna razsvetljava, signalizacija, tuneli, letališča).

 

DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov ter omogoča varna specialna vzdrževanja, ki jih praktično ne bi bilo mogoče opraviti v breznapetostnem stanju ali pa bi bilo to zelo drago.

 

Izvajanje dela v skladu z DPN nam omogoča »nič nezgod« pri vzdrževanju električnih inštalacij. Namreč v svetu ni zabeležene nezgode pri delu v skladu z  »DPN«, kar je žal vsakodnevni problem pri delu v breznapetostnem stanju.

 

Zaradi fizioloških učinkov električne energije na človeka pa se smemo dela pod napetostjo lotiti samo in izključno s polnim razumevanjem, znanjem, usposobljenostjo in odgovornostjo ter z uporabo preverjene metode izvajanja DPN in osebne varovalne opreme (OVO) oz. orodja in opreme.

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti
TERMIN: 17. 4. 2023 (od 13:00 do 17:00) Prijavite se
Namen strokovnega seminarja:
 • hitra seznanitev z možnostjo dela pod napetostjo in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se delo sme opravljati;
 • uvodna priprava podjetja na pričetek uvajanja sistema za delo pod napetostjo;
 • seznanitev s praktičnimi izkušnjami v svetu in Sloveniji pri izvajanju dela pod napetostjo;
 • seznanitev s posebnostmi področja za vodstvene kadre, ki v delo pod napetostjo niso neposredno vključeni;
 • ocena tveganja v specifičnih primerih izvajanja vzdrževalnih delih (npr. poplave);
 • seznanitev s postopkom spremembe predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri delu pred nevarnostjo električnega toka (energije).


Vabljeni:

 • vzdrževalci oz. vzdrževalne službe,
 • izvajalci električnih inštalacij,
 • inženirji varnosti pri delu,
 • direktorji in vodje obratov,
 • odgovorni v proizvodnih podjetjih, v procesni industriji, bolnišnicah, bankah, zaporih...
 • podjetja za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije in
 • drugi, ki jih to strokovno področje zanima.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

Program

 • Kaj je delo pod napetostjo,
 • Kje je delo pod napetostjo možno uporabiti,
 • Kdaj in zakaj ga je smotrno uporabiti, ter kakšni so potrebni pogoji in postopki za vpeljavo dela pod napetostjo v podjetje.
 • Temeljni standard o delu pod napetostjo SIST EN 50110-1:2007 in druga strokovna podlaga za opravljanje dela pod napetostjo,
 • Zakonski okviri in zahteve predpisov - pravilnikov za opravljanje dela pod napetostjo v Sloveniji in sistem usposanjanja izvajalcev,
 • Fiziološki učinki električnega toka,
 • Uvajanje dela pod napetostjo v podjetju,
 • Praktični primeri uporabe v okoljih, kjer se delo pod napetostjo že nekaj let izvaja.


 

Predavatelj

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.
je tehnični direktor v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 35 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih deset let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE in član SC B2, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot sto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pon napetostjo doma in v svetu.

Več o predavatelju si priberite v intervjuju, ki je bil objavljen v Elektrotehniški reviji.

Priporočljivo gradivo

Knjige

Elektrotehniški priročnik

Revije

Elektrotehniška revija

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

188,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 229,36 € in vključuje strokovna predavanja, praktične predstavitve in razlage, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizek in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: