NOVO Celovito obvladovanje tveganj I Zagotavljanje skladnosti s standardom ISO 45001

Metode in načini prepoznavanja, definiranja in kvalificiranja dejavnikov tveganja | Implementacija v procese

Spremembe so naša stalnica. Podjetja oz. organizacije pa danes delujejo v okolju polnem različnih tveganj. Pravočasno prepoznavanje tveganj v delovnem procesu in celovito obvladovanje le-teh pa omogoča bolj stabilno poslovanje.

Celovito obvladovanje tveganj I Zagotavljanje skladnosti s standardom ISO 45001
TERMIN: 2. 6. 2023 (od 09:00 do 14:30) Prijavite se

Na izobraževanju se boste naučili:

 • s pomočjo enostavnih tehnik prepoznati in identificirati tveganja,
 • prepoznati priložnosti za dvig varnosti in zdravja v delovnih procesih,
 • povezati prepoznana tveganja in priložnosti z Oceno tveganja delovnih mest s procesi v podjetju ter z zahtevami standarda ISO 45001,
 • prepoznavati in klasifikacirati dejavnike ogrožanja (kritičnih virov, motenj, tveganj) na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju,
 • pravilnega, smiselnega in uporabnega ocenjevanja tveganj in priložnosti ter sledenja in ukrepanja ob nastanku ali ugotovitvi le tega,
 • motiviranja zaposlenih za aktivno vključevanje pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj ter priložnosti za izboljšave delovnih procesov v delovnem okolju.

 

Vabljeni:

 • pooblaščenci in strokovni delavci na področja varnosti in zdravja pri delu,
 • zaposleni, ki se srečujete s problemom pravilnega definiranja in prepoznave tveganj v posameznem delovnem procesu,
 • notranji presojevalci ISO 45001,
 • odgovorne osebe za izvajanje aktivnosti s področij ISO standardov v podjetju oz. organizaciji,
 • vodje delovnih procesov,
 • osebe odgovorne za izvajanje politike obvladovanja tveganj varnosti in zdravja pri delu,
 • vsi, ki se soočate z obvladovanjem sprememb v nepredvidljivih razmerah,
 • vsi, ki želite nadgraditi svoje znanje na tem področju.

Program

Metode in načini prepoznavanja, definiranja in klasifikacije dejavnikov tveganja v delovnem procesu - model preprečevanja poškodb v 5 minutah in podrobnejši celostni pregled stanja varnosti in zdravja pri delu po posameznih področjih


Metode in načini prepoznavanja priložnosti varnosti in zdravja pri delu ter njihova implementacija v procese podjetja


Vzpostavitev uporabnega / praktičnega sistema vodenja dejavnikov tveganja in priložnosti varnosti in zdravja pri delu po posameznih delovnih procesih

 • katalog groženj, motenj, tveganj
 • priprava uporabne ocene tveganja delovnih mest

 

Postopki preventivnega delovanja in povečevanja odpornosti na večje neskladnosti ter načini ravnanja v nepredvidljivih razmerah


Aktivnosti ugotavljanja in ukrepanja, načini dokumentiranja in metode spremljanja dejavnikov tveganj in dokazov varnosti in zdravja pri delu


Komuniciranje in obveščanje deležnikov (notranjih, zunanjih) v povezavi z morebitnimi nezgodami


Priprava akcijskih načrtov izvajanja sprememb oziroma odprave motenj in dejavnikov tveganja ter implementiranje v procese


Povezava zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, standarda ISO 45001 ter praktičnih metod zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

 

Koristi za udeležence | podjetja oz. organizacije:

 • skladnost z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter ostalih podzakonskih aktov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter standarda ISO 45001
 • ideje in triki za motivirano prepoznavanje dejavnikov tveganj ter priložnosti in ugotavljanje neskladnosti in izboljšav
 • zmanjšanje poškodb pri delu in bolniških odsotnosti
 • zmanjšanje tveganj zastoja proizvodnje zaradi okvar delovnih strojev ter minimizacijo kakovostnih napak
 • povečanje hitrosti dela in s tem skrajšanje dobavnih rokov,
 • možnost uvedbe funkcionalne in fizične povezanosti med procesi,
 • boljša podoba in prepoznavnost podjetja

Predavateljica

Mag. Sandra Avsec,

je vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi v podjetju. V mednarodnem podjetju avtomobilske industrije pokriva področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in okolja. Uspešno je izpeljala implementacijo standarda ISO 45001:2018 v podjetju ter pomagala pri implementaciji številnim podjetjem v Sloveniji in EU. Sodeluje z različnimi društvi in organizacijami s področja upravljanja z varnostjo in zdravjem povezanimi tveganji ter procesnimi tveganji v podjetjih. Magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetjih.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: