PRENOVLJENO Obvladovanje INDUSTRIJSKIH, PROCESNIH in VARNOSTNIH tveganj

Metodologija, vsi predpisi in standardi, praktične usmeritve za preventivne ukrepe in preprečevanje nesreč, nevarnih dogodkov, … v podjetjih, organizacijah in okolju

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust Postanite naročnik tukaj.

 

NOVI strokovni priročnik:  

Vsi kupci priročnika, si z nakupom, zagotovite 20 % popust za obisk delavnice. Vsem naročnikom Elektrotehniške revije za naročilo knjige nudimo 30 % popust. Vsem članom Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto, pa nudimo 25 % popust.
Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (tudi do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>> Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.
Obvladovanje INDUSTRIJSKIH, PROCESNIH in VARNOSTNIH tveganj

Ali smo in kako smo pripravljeni, če v našem podjetju oz. organizaciji pride do nevarnega dogodka?

 

Tvegano je ukrepati šele takrat, ko se zgodi najhujše! In ko pride do najhujšega, največkrat nismo pripravljeni, organizirani ali nimamo rezerviranih sredstev za sanacijo. Javnost in mediji pa zahtevajo odgovore na vprašanja.

 

Praktična delavnica je namenjena:

 • odgovornim osebam v podjetju, ki se srečujejo s problematiko tveganj v posameznem delovnem procesu, zavezancem za register tveganj,
 • varnostnim inženirjem, vodjem procesov, osebam, zadolženim za izvajanje politike obvladovanja tveganj in okoljske politike podjetja,
 • notranjim presojevalcem ISO 9001 in 14001 ter vsem ostalim odgovornim, ki so v podjetju zadolženi za izvajanje aktivnosti s področij ISO standardov,
 • ostalim, ki se želijo seznaniti z učinkovitim celostnim obvladovanjem tveganj.

Cilj praktične delavnice je naučiti se:

 

 • prepoznavanja in  klasifikacije nevarnosti – tveganj  (kritičnih virov, motenj, tveganj) na delovnem mestu oziroma delovnem okolju,
 • pravilnega in hitrega ocenjevanja tveganj, sledenja in ukrepanja ob nastanku,
 • motiviranja zaposlenih za aktivno vključevanje pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj v njihovem delovnem okolju,
 • smiselno vključiti obvladovanje tveganj v postopke ISO 9001 ter ostale veljavne zakonodajne postopke,
 • razumeti pomen vključevanja tveganj in dejavnikov tveganj v poslovne procese,
 • vzpostaviti in vpeljati aktivnosti poslovanja, kot so npr. kontrolni pregledi, vodstveni pregledi, kontrole spremljanja kazalnikov učinkovitosti,
 • določati odgovornosti,
 • Izdelati primeren komunikacijski sistem obveščanja zaposlenih in javnosti.

Program

 • Novosti standarda ISO 9001/2015 in Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
 • Postopki preventive in povečevanja odpornosti na večje motnje, nesreče, ...
 • Prepoznavanje, definiranje in klasifikacija dejavnikov tveganja in tveganj v delovnem procesu
 • Vzpostavitev uporabnega / praktičnega sistema vodenja dejavnikov tveganja po posameznih delovnih procesih – katalog groženj, motenj, tveganj
 • Priprava sistema za upravljanje z nesrečo (akcijski načrt)
 • Najenostavnejši načini vrednotenja
 • Evalvacija motenj in dejavnikov tveganja
 • Načini dokumentiranja, metode spremljanja in aktivnosti ukrepanja ob spremembah v poslovnih procesih
 • Komuniciranje in obveščanje deležnikov (notranjih, zunanjih) – kdaj, zakaj, kaj in kako
 • Priprava načrtov saniranja oziroma odprave motenj in dejavnikov tveganja

 

Koristi za podjetje in posameznika:

 • hitra reakcija v primeru težav na vseh področjih poslovanja ,
 • pomembno zmanjšanje napak, s tem odpravo stroškov nadzora in minimizacijo izmeta,
 • zmanjšanje tveganj zastoja proizvodnje zaradi okvar delovnih strojev,
 • povečanje hitrosti dela in s tem skrajšanje dobavnih rokov,
 • možnost uvedbe funkcionalne in fizične povezanosti med procesi,
 • poenotenje komuniciranja o tveganjih na vseh nivojih podjetja ,
 • zagotavljanje celovitega in integriranega pristopa poslovanja,
 • boljša podoba in prepoznavnost podjetja ter izkazovanje višjega nivoja socialne odgovornosti, 
 • skladnost z zahtevami standarda ISO 9001 in 14001 ter ostalimi predpisi in zakonodajo,
 • pomoč in ideje pri usklajevanju z zahtevami Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

Predavateljica

Mag. Sandra Avsec
Prihaja iz gospodarstva in je tako vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi v podjetju. Sodeluje z različnimi podjetji, društvi in organizacijami na področju upravljanja s procesnimi tveganji v podjetjih. Magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetju, v okviru specialističnega študija pa je skozi raziskave spoznala problematiko povezovanja podjetij in s tem povezanimi situacijami.

Priporočljivo gradivo

Knjige

Projektni management - teorija in praksa

 

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

158,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 192,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: