KREDITNE TOČKE IZS&ZAPS Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop A (Zakonodaja in standardi).

 

Z novo gradbeno zakonodajo so postopki dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov v celoti prenovljeni in tako so v Gradbenem zakonu GZ-1 spremembe, ki so prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije.

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1
TERMIN: 25. 5. 2023 (od 09:00 do 15:30) Prijavite se
Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami:
 • na novo so določene vrste gradnje za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in tiste vrste gradnje za katere je potrebna prijava pričetka del, brez pridobitve gradbenega dovoljenja,
 • spremembe glede popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in vabljenje strank,
 • spremembe v zvezi z dokazovanjem lastninske pravice na zemljišču potrebnem za gradnjo,
 • podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • spremembe glede izvedbe obravnave,
 • novosti so tudi glede udeležbe nevladnih organizacij v postopkih izdaje integralnega gradbenega dovoljenja,
 • poenostavljen postopek prevlade javne koristi pri integralnem gradbenem dovoljenju,
 • pričetek gradnje,
 • spremembe v postopku izdaje uporabnega dovoljenja in v zvezi z izjemami pri izdaji uporabnega dovoljenja
 • tehnični pregled po posebnih predpisih,
 • stranke v postopkih legalizacije, ...

 

Gradbena zakonodaja prinaša obsežnejše spremembe in novosti in bo možno postopke v zvezi z gradnjo izvesti hitreje in učinkoviteje, zagotovljeno bo enako varovanje javnega interesa ter pravno varnost vseh udeležencev pri graditvi.

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:

Program

Upravni postopki v zvezi z dovoljevanjem graditve objektov:

 • osnovna načela upravnega postopka
 • predhodni preizkus vplivov na okolje
 • postopek za izdajo gradbenega dovoljenja:

1. po izvedbi ugotovitvenega postopka

2. v skrajšanem postopku

3. za del objekta

4. posebnosti:

4.1. dovoljenje za obstoječe objekte

4.2. za objekte pod spomeniškim varstvom

 

Postopek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja

 

Podrobno o posameznih inštitutih postopka izdaje gradbenega dovoljenja in postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja:

 • vabljenje v postopek
 • stranke v postopku
 • sprememba vloge
 • odločba:

  1. gradbeno dovoljenje oz. integralno gradbeno dovoljenje

  2. zavrnilna odločba

 • pravna sredstva:
  • pritožba zoper odločbo
  • pravna sredstva zoper sklep v upravnem postopku (sklep o popolnosti vloge)
 • podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja oz. integralnega gradbenega dovoljenja

 

Upravni postopki v zvezi z uporabo objekta:

 • uporabno dovoljenje – splošno
 • uporabno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje
 • uporabno dovoljenje za manj zahtevne in nezahtevne objekte
 • tehnični pregled in poizkusno obratovanje
 • odločba in pravna sredstva

 

Legalizacije:

 • upravni postopek legalizacije
 • postopek za izdajo odločbe za objekt daljšega obstoja

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav. je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: