NOVO Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

Oblike pravne odgovornosti, odgovornosti pri vodenju in opravljanju delovnih nalog

Odgovornost je dolžnost ali vrlina, ki ima številne obraze (dimenzije). Pravna odgovornost nam je naložena s strani oblasti, moralno si nalagamo sami..., nikoli pa odgovornosti ne moremo resnično ubežati. Je nujni del našega življenja. Vedno znova moramo zase, za nekatere druge ljudi ter za svoje stvari in ravnanja prevzeti odgovornost, pa naj gre za naše zdravje, vzgojo otrok, pomoč bližnjim, lastno premoženje, udeležbo v cestnem prometu, plačilo davščin ali za naša ravnanja na delovnem mestu in v družbi nasploh.

Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.


Toda kaj je v resnici odgovornost?

Kdaj, kako in zakaj sploh biti odgovoren?

Ali ima odgovornost zgolj površinski pravni, običajni ali politični pomen, ali pa ima tudi globlji življenjski smisel, ker nas osebnostno krepi in usmerja na poti samorazvoja?


Ključne teme, ki bodo obravnavane na strokovnem seminarju:

 • kaj je odgovornost in kako se kaže v pravu, etiki, morali, religiji, politiki...;
 • kako upoštevati pravno odgovornost v vsakdanjem življenju (npr. pri sklepanju pogodb, pri prekrških, v disciplinskem postopku v delovni organizaciji, v upravnih in sodnih postopkih, pri varstvu lastnine, zasebnosti in drugih pravic, v primeru nadlegovanja, diskriminacije, nasilja...);
 • kako sprejemati in uresničevati svojo odgovornost pri vodenju in izvrševanju nalog;
 • kako prevzemati in uveljavljati odgovornost v dvomu in kriznih situacijah;
 • zakaj je odgovornost ključna komponenta osebnostnega (moralnega in duhovnega) razvoja in kako z razvojem lastne odgovornosti napredovati na življenjski poti.

 

Strokovni seminar je namenjen:

 • vsem zaposlenim v gospodarstvu, javni upravi ter različnih združenjih in organizacijah, ki želijo globlje spoznati in ozavestiti pomen odgovornosti v poklicni sferi;
 • vsakomur, ki želi bolje spoznati različne vidike pravne, etične in obče-življenjske odgovornosti ter napredovati v svojem poklicu in osebnostnem razvoju;

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog:


 

Program

Kaj je odgovornost

 

Različne dimenzije odgovornosti

 • moralna, etična, religiozna, običajna, pravna, politična, ...
 • osebna, skupnostna, družbena, univerzalna
 • odgovornost za svoje misli – občutja – besede – dejanja, ...
 • povprečna prisotnost in odsotnost občutka odgovornosti pri ljudeh (Gaussova krivulja...)

 

Odgovornost v pravnih razmerjih

 • subjektivna (krivdna) odgovornost in objektivna odgovornost v pravu,
 • odgovornost fizičnih in pravnih oseb,
 • individualna in kolektivna odgovornost (solidarna, skupna odgovornost),
 • odgovornost za kazniva ravnanja (disciplinske prestopke, prekrške, kazniva dejanja),
 • odgovornost za civilne delikte (npr. povzročitev materialne ali nematerialne škode s kršitvijo zakona),
 • odgovornost za kršitve pravic (npr. kršitve pogodbenih obveznosti),
 • kako odgovorno ravnati v pravnih postopkih (npr. disciplinski, upravni, kazenski ali pravdni postopek),
 • nekaj vidikov prava za vsakdanjo rabo,

 

Odgovornost pri vodenju

 

Odgovornost pri izvrševanju nalog

 

Osebna odgovornost


 

Predavatelj

Prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
že 30 let predava in opravlja raziskovalno delo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, več let pa je predaval tudi na mariborski Pravni fakulteti ter ljubljanski Fakulteti za družbene vede. V letih 1991–1992 je bil sekretar ustavne komisije, ki je pripravila temeljne osamosvojitvene akte in novo slovensko ustavo (1991), nato pa je bil do leta 2014 zunanji svetovalec za ustavna vprašanja pri Državnem zboru. Strokovne izkušnje je pridobival tudi v različnih strokovnih skupinah za pripravo ustavnih sprememb, zakonov in drugih pomembnejših aktov. Leta 2008 je kot Fulbrightov štipendist pol leta predaval na pravni fakulteti Golden Gate v San Franciscu in se postdoktorsko izpopolnjeval na pravni fakulteti v Berkeleyju (Kalifornija). V letih 2000–2018 je bil na letnih izborih portala Ius Software 17-krat izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov, v letih 2011–2014 pa so ga uporabniki portala Tax-Fin-Lex štirikrat izbrali za najvplivnejšega slovenskega pravnega strokovnjaka. Je avtor in soavtor več knjig in številnih člankov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah. Bogate vodstvene in druge izkušnje je pridobil kot predsednik Sodnega sveta RS (2011-2012), predsednik Vlade RS (2014-2018) in zunanji minister RS (2018-2020). Sodeloval je na številnih mednarodnih konferencah in posvetih, v Sloveniji pa je kot predavatelj gostoval pri številnih zavodih, zbornicah, društvih in drugih organizacijah, kjer je predaval o pravu, etiki, politiki in drugih družbenih in širših življenjskih temah.

Kotizacija

218,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: