PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

Sprejemanje ustreznih pravilnikov vsakemu podjetju oz. organizaciji doprinese, da bolj strukturirano, predvsem pa hitreje dosega vnaprej zastavljene cilje in viša poslovno odličnost.

 

Nepravilno ali nerodno zapisane določbe v  internih pravilnikih vam zelo otežijo, ali zelo olajšajo vodenje zaposlenih, pa tudi usmerjanje delovanja vsake organizacije.

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!
TERMIN: 1. 6. 2023 (od 09:00 do 14:00) Prijavite se
Ker vsako organizacijo upravljajo ljudje, je potrebno pravilnike pisati z namenom, da prav zaposleni lažje in hitreje uresničujejo strategijo podjetja. Danes ni več pomemben samo cilj, temveč je pomembna tudi kakšna je pot do cilja. Zato morajo biti pravila delovanja organizacij taka, da nam to pot olajšajo.

 

Preverite, ali so tudi vaši pravilniki pisani na način, da se prav zaradi njih povečujejo zmožnosti in uspešnosti zaposlenih, kar se seveda posledično kaže v dolgoročni uspešnosti posamezna podjetja oz. organizacije.

 

Naj bodo pravilniki učinkovito orodje za doseganje zadovoljstva zaposlenih in vodstva, rezultat pa poslovna odličnost.

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

 • Kako zapisati sistemizacijo delovnih mest, da bo omogočeno tudi »premeščanje«?
 • Kako zapisati tarifne razrede v sistemizaciji in kako ovrednotiti zahtevnost dela?
 • Katera delovna mesta so ustrezna za IP in kako jih zapisati v sistemizaciji?
 • Kako zapisati pravilnik o gibljivem delu plač za zaposlene po kolektivnih pogodbah?
 • Kako zapisati pravilnik in uvesti gibljivi del plač za zaposlene na individualnih pogodbah?
 • Kdaj je pametno zapisati, da določeno stopnjo izobrazbe lahko nadomesti tudi ustrezna usposobljenost
 • Načini prilagajanja mase sredstev za gibljivi del plač in kje dobiti rezerve za realiziranje izplačil?!
 • Konkretni primeri nagrajevanja za doseganje poslovne uspešnosti in nagrajevanja delavčevega osebnega doprinosa in pravilni zapis pravilnika?
 • Kako zapisati pravila o organiziranosti dela?
 • Konkretna navodila kako spremljati uspešnost zaposlenih, tudi poskusnega dela.
 • Kako priznavati ure v primeru službene odsotnosti?
 • Določila v pravilniku o izobraževanju, štipendiranju, uporabi sl. vozil, počitniških kapacitetah, o nagrajevanju koristnih predlogov ali inovativnih predlogov ...
 • Kdaj je smotrno spremeniti dejavnost, ali pa celo sedež podjetja?

 

Na delavnici bodo prikazani primeri dobrih praks, kako ustrezno, konkretno zapisati določila v vseh pravilnikih, ki so za delovanje podjetja nujna.  Spremembe in dopolnitve pravilnikov so stalnica in če ste ravno v obdobju sprememb,  razmišljate o dopolnitvah, ali na novo definirate pravila, še toliko bolj dobrodošli


 

Predavateljica

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.

se je  v času študija psihologije usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Nato pa jo je prav smer študija »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi. V vlogi delodajalca, je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov, ter pri pogajanjih z sindikati. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica komisije za izobraževanje pri Združenu za trgovinsko dejavnost. Je član  Društva psihologov, Društva odnosov z javnostmi, Združenja nadzornikov Slovenije in Društva za kadrovsko dejavnost.  Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev, in to področje zelo dobro pozna tudi danes, prav tako delovanje državne uprave. Svetuje predvsem iz področja razvoja kadrov in delovnopravnega področja.

Kotizacija

198,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 241,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: