1. december2022

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

6. december2022

Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

7. december2022

Strokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

8. december2022

Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)

Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

13. december2022

POSEBNE GRADBENE UZANCE

Uporaba v praksi

25. januar2023

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

26. januar2023

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

1. februar2023

Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc

13. februar2023

E-Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

15. februar2023
24. februar2023

Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov

Povejte naprej: