V spletni knjigarni izberite strokovne knjige, ki so vsebinsko povezane tudi z našimi izobraževanji
in tako še nadgradite svoje znanje!


Z branjem postajamo bogatejši!

 

Priporočamo v branje

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

Avtor: mag. Andrej Zorec, Andrej Kos ISBN številka: 978-961-93951-3-4 Cena:

RAZPRODANO

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

 

 

Ne spreglejte novega strokovnega seminarja Postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije.

 

Strokovni priročnik je nastajal z idejo približati področje električne mobilnosti tako tehničnim strokovnjakom kot tudi uporabnikom polnilnih postaj za električna vozila in električnih vozil. Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. To seveda posledično terja razvoj in gradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve polnilnih postaj za električna vozila.

 

Priročnik je namenjen projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrževalcem in investitorjem v pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju, preverjanju in upravljanju delovanja ter preverjanju varnosti polnilnih postaj za električna vozila tako v normalnih razmerah kot ob izrednih dogodkih.

 

V priročniku je veliko praktičnih rešitev in predlogov, ki smo jih pri dosedanjem delu dobili od uporabnikov polnilnih postaj za električna vozila in uporabnikov električnih vozil.

Krovna poglavja

1. poglavje: Uvod

2. poglavje: Splošno

3. poglavje: Direktive, predpisi in standardi, ki jih potrebujemo za gradnjo, vzdrževanje in preverjanje varnosti delovanja polnilnih postaj za električna vozila

4. poglavje: Prvo in periodična preverjanja varnosti delovanja polnilnih postaj za električna vozila

5. poglavje: Priloge

6. poglavje: Viri


Vsi kupci priročnika, pa si z nakupom, zagotovite tudi 20 % popust za obisk strokovnega seminarja: Postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije.

Podrobno kazalo vsebine

1. poglavje: Uvod

2. poglavje: Splošno

2.1 Zakaj električna mobilnost
2.2 Stanje električne mobilnosti v svetu, Evropski uniji in Sloveniji
2.2.1 Stanje v svetu in Evropski uniji
2.2.1.1 Električna vozila
2.2.1.2 Oprema za napajanje električnih vozil
2.2.1.3 Cilji uvajanja polnilnih postaj za električna vozila
2.2.2 Stanje v Sloveniji
2.2.2.1 Gostovanje
2.2.2.2 Plačevanje polnjenja
2.3 Konkretni primeri že zgrajenih polnilnih postaj za električna vozila
2.3.1 Javne polnilne postaje
2.3.2 Polzasebne polnilne postaje
2.3.3 Zasebne polnilne postaje
2.3.4 Kriteriji za postavitev polnilne postaje
2.4 Posamezni primeri polnilnih postaj za napajanje električnih vozil z izmeničnim in enosmernim tokom
2.4.1 Domače ali zasebne polnilne postaje (angl. WallBox)
2.4.2 Javne polnilne postaje
2.4.3 Polnilne postaje z visoko močjo (t. i. hitre polnilne postaje)
2.5 Vtičnice/priključki za različna električna vozila na trgu
2.5.1 BMW i3 (priključek Combo 2 na vozilu)
2.5.2 Nissan LEAF/E-NV200 (priključek tipa 1 in CHAdeMO na vozilu)
2.5.3 VW E-GOLF/E-UP (priključek Combo 2 na vozilu)
2.5.4 Smart Electric Drive/Smart Fortwo Electric Drive (priključek tipa 2 na vozilu)
2.5.5 Renault Zoe (priključek tipa 2 na vozilu)
2.5.6 Tesla model S/model X (priključek tipa 2 na vozilu)
2.5.7 OPEL AMPERA-e (priključek Combo 2 na vozilu)
2.5.8 HYUNDAI IONIQ (priključek Combo 2 na vozilu)
2.6 Prihodnje usmeritve na področju električne mobilnosti

 

3. poglavje: Direktive, predpisi in standardi, ki jih potrebujemo za gradnjo, vzdrževanje in preverjanje varnosti delovanja polnilnih postaj za električna vozila
3.1 Pojmi in definicije
3.1.1 SIST EN 61851-1:2011
3.1.2 SIST HD 60364-7-722:2016
3.1.3 SIST EN ISO 15118-1:2015
3.1.4 SIST EN 62196-1:2004
3.1.5 SIST EN 61851-23:2014
3.1.6 SIST HD 60364-6:2016
3.1.7 SIST HD 60364-4-41:2007
3.2 Direktive, predpisi in standardi na področju električne mobilnosti
3.2.1 Zakonodajne podlage električne mobilnosti v Evropski uniji in Sloveniji
3.2.2 Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
3.2.3 Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
3.2.4 Direktiva 2006/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
3.2.5 Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
3.2.6 Uredba (ES) št. 443/2009
3.2.7 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
3.2.8 Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije
3.2.9 Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah
3.2.10 Povzetek standardov
3.2.10.1 Standard SIST EN 61851-1:2011, Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla – 1. del: Splošne zahteve
3.2.10.2 Standard SIST EN 61851-22:2002, Sistem kabelskega napajanja električnih vozil – 22. del: Postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom
3.2.10.3 Standard SIST EN 61851-23:2014, Sistem kabelskega napajanja električnih vozil – 23. del: Postaja za kabelskonapajanje električnega vozila z enosmernim tokom
3.2.10.4 Standard SIST EN 62196-1:2004, Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih – Kabelsko napajanje
električnih vozil – 1. del: Splošne zadeve
3.2.10.5 Standard SIST EN 62196-2:2012, Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih – Kabelsko napajanje
električnih vozil – 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok
3.2.10.6 Standard SIST HD 60364-7-722:2016, Električne inštalacije zgradb – 7-722. del: Zahteve za posebne
inštalacije ali lokacije – Napajanje električnih vozil
3.2.10.7 Standard SIST HD 60364-6:2016, Nizkonapetostne električne inštalacije – 6. del: Preverjanje
3.2.10.8 SIST HD 60364-4-41:2007, Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi –
Zaščita pred električnim udarom
3.2.10.9 Standard SIST EN ISO 15118-1:2015, Cestna vozila – Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem – 1. del: Splošne informacije in definicija primera uporabe
3.2.11 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO)
3.2.12 Tipizacija omrežnih priključkov končnih odjemalcev, Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežjeelektrične energije (SONDO), priloga 4
3.2.13 Tipizacija merilnih mest, Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO), priloga 2
3.2.14 Navodila, Pregled napajalnih sistemov za polnilne postaje električnih avtomobilov
3.2.15 Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo električnega toka
3.3 Umestitev električnih polnilnih postaj v objekt ali prostor
3.3.1 Vrste polnilnih postaj za električna vozila
3.3.1.1 Zasebne polnilne postaje
3.3.1.2 Polzasebne polnilne postaje
3.3.1.3 Javne polnilne postaje
3.3.2 Priključevanje polnilnih postaj za električna vozila
3.3.2.1 Zasebne polnilne postaje
3.3.2.2 Polzasebne in javne polnilne postaje
3.3.3 Umeščanja polnilnih postaj za električna vozila v objekt ali prostor
3.3.4 Primeri priključevanja polnilnih postaj za električna vozila v objektu ali prostoru
3.3.4.1 Priklop na obstoječe notranje omrežje uporabnika – zasebna polnilna postaja z upravljanjem energije
3.3.4.2 Priklop na obstoječe notranje omrežje uporabnika z izvedenimi internimi meritvami – zasebne in polzasebne javne polnilne postaje
3.3.4.3 Priklop lastnega prevzemno-predajnega mesta z vgrajenim distribucijskim obračunskim števcem, KPMO – javne polnilne postaje
3.3.4.4 Uporaba električnih vozil v blokovskem naselju, garažah/garažnih hišah
3.4 Upravljanje, obratovanje in vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila
3.4.1 Portali polnilnih postaj za električna vozila v Sloveniji
3.4.2 Funkcije za stranko
3.4.3 Funkcije za operaterja
3.4.4 Vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila

4. poglavje: Prvo in periodična preverjanja varnosti delovanja polnilnih postaj za električna vozila
4.1 Načini polnjenja
4.2 Nekatere osnovne lastnosti električne inštalacije opreme za napajanje električnih vozil
4.3 Zaščita pred električnim udarom
4.3.1 Osnovna zaščita s samodejnim odklopom napajanja
4.3.2 Dodatna zaščita
4.4 Nadtokovna zaščita
4.5 Nadzorno krmiljenje (nadzorna (krmilna) funkcija – osnova funkcije nadzornega krmiljenja)
4.6 Napajanje električnega vozila z enosmernim tokom
4.7 Postopek preverjanja varnosti delovanja opreme za napajanje električnih vozil po SIST HD 60364-6
4.7.1 Preverjanje inštalacije opreme za napajanje električnih vozil
4.7.1.1 Pregled
4.7.1.2 Preskus, vključno z meritvami
4.7.1.2.1 Merjenje neprekinjenosti zaščitnega(-ih) vodnika(-ov) opreme za napajanje električnih vozil
4.7.1.2.2 Merjenje upornosti izolacije opreme za napajanje električnih vozil
4.7.1.2.3 Meritev samodejnega odklapljanja opreme za napajanje električnih vozil – osnovne zaščite
4.7.1.2.4 Meritev učinkovitosti dopolnilne zaščite
4.7.1.2.5 Preskus polaritete
4.7.1.2.6 Preskus faznega zaporedja
4.7.1.2.7 Preskus funkcije in delovanja
4.7.1.2.8 Preverjanje padca napetosti
4.7.1.3 Poročanje o preverjanju električne inštalacije opreme za napajanje električnih vozil
4.8 Primer neposredne meritve varnosti in delovanja opreme za napajanje električnih vozil
4.9 Primer izpolnjenega obrazca iz SIST HD 60364-6:2016

5. poglavje: Priloge
5.1 Primer obrazca za strokovni ogled lokacije in električnih inštalacij za potrebe postaj za napajanje električnih vozil
5.2 Primer izpolnjenega obrazca iz SIST HD 60364-6:2016

6. poglavje: Viri

Opombe

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: