V spletni knjigarni izberite strokovne knjige, ki so vsebinsko povezane tudi z našimi izobraževanji
in tako še nadgradite svoje znanje!


Z branjem postajamo bogatejši!

 

Priporočamo v branje

NOVO AGILNO?! Projekti, zaposleni, podjetja

Avtor: dr. Aljaž Stare ISBN številka: 978-961-93951-4-1 Cena: 28,00 €

Redna cena: 58,00 €

Knjiga »AGILNO!?« ponuja odgovore na vprašanja kdaj, zakaj in kako uporabiti agilne pristope.

Knjiga vsebuje v tem trenutku najbolj celovit prikaz agilnih pristopov. Vsebina, povzeta po vrsti strokovnih knjig, člankov, predstavitev in drugih internetnih virov, pa je podkrepljena z ugotovitvami raziskav, tako tujih, kot dveh domačih.

AGILNO?! Projekti, zaposleni, podjetja

 

 

Vsebina

1. AGILNA MISELNOST IN DELOVANJE

 • Agilni manifest
 • Načela v ozadju agilnega manifesta
 • Delati agilno in biti agilen
 • Ciklični projekti
 • Uveljavljenost agilnih pristopov
 • Prednosti in slabosti agilnih pristopov
 • Agilni projektni management?

 

2. AGILNE METODE

 • Ekstremno programiranje (XP)
 • Scrum
 • Kanban in Scrumban
 • Pogostost uporabe agilnih tehnik

 

3. AGILNI PRISTOPI ZA OBSEŽNEJŠE PROJEKTE

 • Opredelitev ciljev večjih agilnih projektov
 • Scrum of Scrums
 • SAFe
 • Less

 

4. HIBRIDNI AGILNO TRADICIONALNI PRISTOP

 • Razne oblike hibridnega pristopa
 • Uporaba agilnih tehnik v sklopu tradicionalnih projektov

 

5. POGODBENA RAZMERJA AGILNIH PROJEKTOV

 • Tradicionalna pogodbena razmerja
 • Pogodbena razmerja agilnih projektov
 • Priporočljiva vsebina »agilnih« pogodb

 

6. AGILNI TIMI IN LJUDJE

 • Agilni samo-organiziran tim
 • Agilni trener, uslužni in agilni vodja
 • Vzpostavitev tima in timske vloge
 • Agilni zaposleni
 • Komuniciranje v agilnem timu
 • Mednarodni virtualni agilni timi

 

7. AGILNA PODJETJA IN DRUGE ZDRUŽBE

 • Agilna organizacija
 • Agilni strateški management in management portfelja projektov
 • Agilna transformacija

 

8. OBRAZLOŽITEV KRATIC

 

9. POJMOVNIK

 

V uvodu knjige sta izpostavljena tudi dva pomembna dejavnika agilnosti - da bi agilni pristopi prinesli pričakovane koristi, se morajo spremeniti tudi organizacije in zaposleni. Če torej hočemo delati agilno, morajo tudi zaposleni spremeniti nekatere navade, vrednote in način dela. Mnogi zagovorniki agilnosti namreč poudarjajo, da ni zadosti delati agilno, ampak je potrebno biti agilen (angl. doing vs being agile). Prvo pomeni uporabljati agilne pristope in prakse, drugo pa prevzeti agilno miselnost. V knjigi so obravnavane tudi te dileme, v raziskavi pa je avtor preveril tudi, ali za uspešno delovanje v »agilnem« svetu potrebujemo ljudi z drugačnimi osebnostnimi lastnostmi ali je zadosti že manjša sprememba navad in vrednot. Prikazana je trenutna raven agilnosti zaposlenih v Sloveniji, ne glede na to ali delujejo v tradicionalnem ali agilnem projektnem okolju.

 

V zadnjem delu knjige so obravnavane agilne organizacije. Avtor je v raziskavi preveril, kaj je značilno zanje – kdaj npr. za neko podjetje lahko trdimo, da je agilno oziroma kateri so dejavniki, ki organizacijo naredijo agilno. Prikazane so potrebne spremembe managementa za podporo agilnejšemu uvajanju sprememb (in prilagajanju spremembam v okolju za vzdrževanje in dvig konkurenčnosti), agilno organizacijo, agilnejši strateški management in management portfelja projektov ter vloga projektne pisarne v agilni organizaciji.

 

Upamo, da boste v knjigi dobili veliko koristnih nasvetov in idej za svoje delo 😊 Več si preberite na blogu strokovnih vsebin:

 

Ne spreglejte tudi praktičnih delavnic:

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) - sodobna orodja in agilni pristopi

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO 

Šola projektnega managementa ali E-Šola projektnega managementa. Več informacij tukaj.

Učinkovita kombinacija agilnih in »klasičnih« metod projektnega managementa - Preizkušeno v dinamičnem in razvijajočem se poslovnem okolju za ustvarjanje dodane vrednosti. Več informacij tukaj.

 

Avtor

Dr. Aljaž Stare, CSPM

je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa z več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo kariero je začel kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, kasneje pa je vodil različne vrste projektov: razvoj izdelkov, inženiring, prenovo procesov, IT, organiziral je konference in druge dogodke. V sklopu strateške projektne pisarne je sodeloval pri pripravi strateških ciljev podjetja in izbiri ter managementu strateških projektov. 20 let že svetuje slovenskim podjetjem in usposablja managerje - delavnice je izvedel v več kot 120 slovenskih podjetjih z več kot 4.000 udeleženci. Predaval je na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani), Gea College Ljubljana in Evropski pravni fakulteti (Nova univerza Nova Gorica), že dolgoletni predavatelj Agencije POTI – z znanjem do cilja v okviru Akademije projektnega managementa, trenutno pa je tudi zunanji sodelavec DOBA fakultete. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je tudi avtor knjige Projektni management: teorija in praksa (že 3. ponatis 2020) in projektnega bloga www.projektni-management.si.

Opomba

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: